Algemene voorwaarden

Lees deze Algemene Voorwaarden van Jelter eerst goed door vóór het besluit Gebruiker te worden van de Dienst. Door de Dienst te gebruiken gaat Gebruiker akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Definities

Jelter: eigenaar en aanbieder van de Dienst

Dienst: alle door Jelter aangeboden diensten en producten, daar onder begrepen de apps Kalenderklok en Kalenderklok Beheerder

Kalenderklok: app welke Gebruiker inzicht in de dag geeft. De app kan door Gebruiker of andere Gebruiker(s) aangepast worden, middels de Dienst

Kalenderklok Beheerder: app welke Gebruiker de mogelijkheid geeft de Kalenderklok app van andere Gebruiker(s) aan te passen

Gebruiker: de persoon die de Dienst gebruikt

In-App Aankopen: toevoegingen aan de Dienst die aangeschaft kunnen worden in de Service

App Store Aanbieder: Google Play of Apple App Store, gebaseerd op waar de Kalenderklok Beheerder applicatie mee is geïnstalleerd

Gebruiker

Omdat Jelter de Dienst voor zoveel mogelijk Gebruikers beschikbaar wil stellen op een zo veilig mogelijke manier, gelden de volgende voorwaarden voor het gebruik van de Dienst:

Voorts is het Gebruiker o.a. niet toegestaan om:

Als Gebruiker zich niet aan de voorwaarden en/of wet- en regelgeving houdt, dan behoudt Jelter zich het recht voor om Gebruiker de toegang tot de Dienst onmiddellijk te ontzeggen en de door hem geplaatste inhoud te verwijderen. Jelter is niet verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan voor Gebruiker.

Kosten

Een deel van De Dienst kan gratis worden gebruikt. Jelter doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de app zo veilig, nuttig en efficiënt mogelijk. Om die reden behouden we ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Dienst of om kosten in rekening te brengen voor de Dienst, op elk moment en om welke reden dan ook. Jelter zal Gebruiker nooit kosten in rekening brengen voor zijn Diensten zonder duidelijk te maken waar de gebruiker voor betaalt.
In een dergelijk geval zal Jelter toegang tot eerder toegankelijke inhoud niet beperken. Jelter kan in de (nabije) toekomst ook een betaald abonnement en andere digitale diensten introduceren.

De Dienst kan In-App Aankopen bevatten. Als Gebruiker jonger is dan 18 jaar, moet Gebruiker toestemming hebben van een wettelijke vertegenwoordiger om In-App Aankopen te doen. Houd er rekening mee dat als Gebruiker In-App Aankopen doet in de Dienst, de voorwaarden/EULA van de App Store Aanbieder van toepassing zijn op In-App Aankopen. Als In-App Aankopen niet juist geactiveerd worden voor Gebruiker, zal Jelter zijn best doen naar een oplossing te zoeken, indien Jelter over dit probleem wordt ingelicht door Gebruiker. In het geval dat Jelter niet in staat is om de betreffende In-App Aankopen te vervangen of te repareren, of niet in staat is om dit te doen binnen een redelijke termijn en zonder noemenswaardig ongemak voor Gebruiker, zal Jelter de App Store Aanbieder autoriseren om Gebruiker een bedrag terug te betalen tot maximaal de kosten van de betreffende In-App Aankopen. Als alternatief, als Gebruiker een terugbetaling wenst aan te vragen, kan de Gebruiker dit doen door rechtstreeks contact op te nemen met de App Store Aanbieder.

Gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat alle facturerings- en transactieprocessen worden afgehandeld door de App Store Aanbieder en vallen onder de voorwaarden/EULA van de App Store Aanbieder. Als Gebruiker betalingsgerelateerde problemen heeft met In-App Aankopen, dan moet Gebruiker rechtstreeks contact opnemen met de App Store Provider.

Beperkte aansprakelijkheid

Jelter streeft naar een zo veilig mogelijke Dienst, maar is niet aansprakelijk voor welke schade van welke aard en omvang dan ook als gevolg van een fout in de Dienst, het (onjuiste) gebruik van de Dienst door Gebruiker(s), het niet voldoen van de Dienst aan niet-Nederlandse wet- en regelgeving.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de voorwaarden en de Dienst alleen te gebruiken waarvoor deze bedoeld is.
Indien Gebruiker handelt dan wel nalaat in strijd met de voorwaarden en/of wet- en regelgeving, dan is Gebruiker zelf volledig verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het veilig houden van (de toegang tot) de Dienst. Gebruiker aanvaardt door het gebruik van de Dienst het risico dat een andere Gebruiker (de toegang tot) de Dienst niet veilig houdt.

Het wordt Gebruiker aangeraden zijn telefoon niet te jailbreaken of te rooten. Hierdoor kan de Dienst mogelijk niet goed of helemaal niet werken.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het updaten van voor de Dienst benodigde systemen zoals Android en iOS op de door hem ten behoeve van de Dienst gebruikte apparaten.

Jelter behoudt zich het recht voor in de toekomst om welke reden dan ook de Dienst te beëindigen. Gebruiker moet de Dienst in dat geval van zijn apparaat verwijderen. Jelter is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de beëindiging voor Gebruiker.

Diensten van derden

Jelter, de Dienst en Gebruiker maken gebruik van diensten van derden. Derden hebben hun eigen Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op hun diensten. Voor deze diensten en Algemene Voorwaarden is Jelter niet verantwoordelijk. De diensten van derden waar Jelter en de Dienst gebruik van maken, zijn essentieel voor het functioneren van de Dienst.

Gebruiker moet rekening houden met het feit dat voor bepaalde functies van de Dienst een actieve internetverbinding is vereist. Jelter is niet verantwoordelijkheid voor het niet (goed) functioneren van de Dienst als Gebruiker geen toegang tot een actieve internetverbinding heeft. Evenmin is Jelter verantwoordelijk voor de kosten voor het gebruik van de Dienst, w.o. de kosten voor de mobiele netwerkprovider van Gebruiker.

Wijzigingen Algemene Voorwaarden

Jelter behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden aan te passen wanneer zij dit nodig acht. Het is daarom raadzaam deze pagina periodiek te bezoeken en de Algemene Voorwaarden door te nemen.

Neem contact op

Voor vragen of suggesties over de Algemene Voorwaarden, neem contact op via info@jelter.net

02-01-2022